Bänkskivor i sten, marmor, granit & kalksten

OFFERTFÖRFRÅGAN

MARMOR

Marmor är ursprungligen en kalksten och tillhör den bergart som går under namnet “metamorfisk sten” - en sten som genomgått omvandling. Under de miljontals år så har dessa kalkstenar utsatts för enorma tryck och temperaturer i berggrunden som skapat vad vi idag kallar för “marmoreringar”. Det går även att finna vattenkristaller och ljusare ådringar som uppstått från att vatten runnit genom bergen samt små gasbubblor, så kallade “taroli.” 

Granit

Granit är en av de vanligaste bergarterna på vår planet. Den uppstår när magma som finns djupt ner under jorden kyls ner under en längre period. Granitskivor till kök och bad är i stort sett underhållsfria. Granit innhåller ingen kalk och är därför mycket tålig som bänkskiva i kök och badrum.

Vi säljer diskhoar från:
Franke

Blanco

Decosteel

Intra

Nordic Tech